O d s z e d ł.
Nadeszło to, czego się tak bardzo baliśmy.
Odszedł ten którego tak kochaliśmy, szanowaliśmy i radowaliśmy się z Jego słów kiedy do nas przemawiał.
Był Wielkim Człowiekiem. Dla nas jest już świętym. Bo zasłużył na to całym swoim życiem. Tym co dla nas zrobił i co pokazał. To nie był zwykły pontyfikat.
Liczne pielgrzymki, wizyty i wspominanie o kraju ojczystym.
Wkońcu papież, Jan Paweł II to Karol Wojtyła z Polski. Nasz kochany rodak, który tak bardzo kochał wracać do naszych progów a szczególnie do Wadowic i Krakowa.
Wszystko co uczynił było piękne i mądre.
Dawał dobry przykład. Szczególnie młodzieży, która ostatnie tak często zatraca się i traci wiarę w Boga.
Był wesołym, pogodnym człowiekiem.
Kochał chodzić po górach i słuchać radosnych pieśni.
Zawsze okazywał współczucie i zrozumienie. Nigdy się od nikogo nie odwracał.. Rozumiał.

Czy następca, będzie równie wielki?
Jan Paweł II zrobił wszystko. Wszystko co piękne i dobre.
Następny papież będzie musiał na nowo odszukać w nas promyk nadziei, że będzie dobrze.

Ojciec Święty jest już z Bogiem. Chrystus otworzył mu drzwi do Nieba, a Matka Boska wzięła go w swoje ramiona.
On już nie cierpi. Cieszy się, bo jest tam gdzie zawsze chciał być.

„Musicie być mocni mocą miłości, która jest potężniejsza niż śmierć…”
Jan Paweł II

Świetna strona na ten czas – Wspomnienie